C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusów.
 • prowadzenia ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

 • C i C+E wynosi 18 lat;
 • D i D+E wynosi 21 lat.

 

W celu uzyskania PKK kandydat musi dostarczyć do tego wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (można wypełnić na miejscu),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • orzeczenie okulistyczne,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • zdjęcie na wprost (takie jak do dowodu, paszportu),
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy (jeżeli je posiada),
 • dowód (może być tymczasowy) lub paszport.

 

Zakres kursu:
W ramach kursu dopuszczającego do przystąpienia do egzaminu na kat. C, kandydat zobowiązany jest do odbycia:

 • 20 godzin zajęć z zakresu wiedzy teoretycznej
 • 30 godzin zajęć praktycznych


A także zakończenia z wynikiem pozytywnym:

 • egzaminu wewnętrznego z zakresu wiedzy teoretycznej
 • egzaminu wewnętrznego dotyczącego praktyki kierowania pojazdem

 

Do egzaminu państwowego można przystąpić nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku.
Dodatkowym wymogiem w stosunku do kandydatów na kategorię C jest posiadanie wcześniej prawa jazdy kategorii B.

 

 

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo