kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do:

 • prowadzenia autobusów,
 • ciągników rolniczych,
 • pojazdów wolnobieżnych.

 

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

 • C i C+E wynosi 18 lat;
 • D i D+E wynosi 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

 • 23 lata lub
 • 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

 

W celu uzyskania PKK kandydat musi dostarczyć do tego wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (można wypełnić na miejscu),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • orzeczenie okulistyczne,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • zdjęcie na wprost (takie jak do dowodu, paszportu),
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy (jeżeli je posiada),
 • dowód (może być tymczasowy) lub paszport.

 

Liczba godzin teoretycznych wynosi: 20 godz.

Liczba godzin praktycznych uzależniona jest od tego czy kursant posiada prawo jazdy kat C czy też nie.

1) Jeżeli kursant nie posiada prawa jazdy kat. C (czyli z kat. B),
to liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 60 godzin (zegarowych).

2) Jeżeli kursant posiada prawa jazdy kat. C,
to liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż 40 godzin (zegarowych).


Aby uzyskać prawo jazdy kategorii D należy mieć ukończone 24 lata, oraz posiadać wcześniej uprawnienia kategorii B. 

 

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo