kategoria B

Szkolenie w zakresie kat. B obejmuje 30 godzin lekcyjnych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki. Kurs można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Zgodnie z nowym przepisami, które zaczęły obowiązywać od 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), a następnie dostarcza go do ośrodka wybranego przez Niego (NAS ).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania (miasto - Urząd Miasta, poza miastem - Starostwo).
W celu uzyskania PKK kandydat musi dostarczyć do tego wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy (można wypełnić na miejscu),
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,
 • zdjęcie na wprost (takie jak do dowodu, paszportu),
 • dowód (może być tymczasowy) lub paszport.

 

Możesz również uczyć się sam w dowolny sposób i w pierwszej kolejności zdać egzamin teoretyczny państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a następnie rozpocząć część praktyczną szkolenia w naszym Ośrodku. Wybór należy do Ciebie!
Po zakończeniu szkolenia zdajesz egzamin wewnętrzny teoretyczny (jeśli nie zdałeś wcześniej państwowego) i praktyczny w naszym Ośrodku, otrzymujesz spowrotem swój profil (PKK) z następnie możesz zapisać się na egzamin państwowy w dowolnym WORD osobiście lub przez internet. Zdajesz egzamin z wynikiem pozytywnym i stajesz się szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy.
 


Posiadając prawo jazdy kategorii B możesz kierować:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • ciągnikiem rolniczym
 • posiadając prawo jazdy kat. B co najmniej 3 lata możesz również jeździć motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 (kat.A1)

 

Do egzaminu państwowego w WORD można przystąpić najszybciej miesiąc przed ukończeniem 18-tego roku życia.
Aby starać się o prawo jazdy kategorii
B, należy w chwili odebrania prawa jazdy z Wydziału Komunikacji mieć ukończone 18 lat. 

 

   

 

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo