Szkolenie Okresowe

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW  (przewóz rzeczy / przewóz osób)

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy:

  • zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:
    - prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 r.  (przewóz osób)
    - prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 r.  (przewóz rzeczy)

  • uprawnienia uzyskałeś po tych datach oraz ukończyłeś kwalifikację wstępną/wstępną przyspieszoną/uzupełniającą/uzupełniającą przyspieszoną i zbliża się 5 lat od dnia uzyskania po raz pierwszy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej - musisz ukończyć szkolenie okresowe.

Osoby, które uzyskały kat. D po 10.09.2008r. lub kat. C po 10.09.2009r. przed podjęciem pracy na stanowisku kierowcy w zakresie powyższych kategorii obowiązane są ukończyć Kwalifikację wstępną lub  Kwalifikacje wstępną przyspieszoną.

Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone dla grup kategorii C/C1/C+E/C1+E i D/D1/D+E/D1+E.

Zajęcia realizowane są w ciągu 5 dni. Nie musisz pózniej zdawać egzaminów, wystarczy tylko przyjść i zacząć przerabiać materiał na platformie internetowej dostepnej w Naszym Ośrodku.
W trakcie trwania szkolenia musisz zrobić badania lekarskie i badania psychotechniczne. Po czym ukończyć szkolenie okresowe i odebrać zaświadczenie o tym właśnie szkoleniu z Naszego Ośrodka, a następnie uzyskać wpis posiadanych uprawnień do prawa jazdy.

Jeśli chcesz pracować w transporcie drogowym (a tym samym odbywasz kurs kwalifikacji wstępnej lub szkolenie okresowe), musisz posiadać orzeczenie wydane na podstawie art. 39j ust. 4 ustawy o transporcie drogowym. Natępnie musi znaleźć się tam stwierdzenie, że jesteś zdolny do pracy na stanowisku kierowcy oraz musi być tam określony termin następnych badań (zazwyczaj za 5 lat, choć na podstawie przeprowadzonych badań lekarz może ten okres skrócić).
Badania lekarskie są przeprowadzane:
- do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat,
- po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo