C + E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, wraz z przyczepą której rzeczywista masa całkowita nie może przekroczyć rzeczywistej masy całkowitej ciągnika powiększonej o 40%.
 

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą,
  • zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
  • zespołem pojazdów określonych w kat. D+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

 

W ramach kursu dopuszczającego do przystąpienia do egzaminu na kat. C+E, kandydat zobowiązany jest do odbycia:

  • 25 godzin zajęć praktycznych

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C+E, musi mieć ukończone 21 lat.

 
Aby starać się o prawo jazdy kategorii C+E należy posiadać wcześniej prawo jazdy kategorii C. 

 

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo