AM

W świetle obowiązujących od stycznia 2013 roku przepisów, do poruszania się motorowerem oraz lekkim czterokołowcem potrzebujemy prawa jazdy kategorii AM. Przed wejściem w życie wspomnianych przepisów do prowadzenia tychże pojazdów wystarczył dowód osobisty (jeżeli kierowca miał ukończone 18 lat) lub też karta motorowerowa (jeśli kierowca nie był pełnoletni). W tej chwili aby zgodnie z prawem prowadzić motorower lub lekki czterokołowiec bez względu na wiek, należy posiadać prawo jazdy kategorii AM. Prawo jazdy tej kategorii zdobywa się, tak jak w przypadku innych kategorii, po ukończeniu odpowiedniego kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców, oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 
Ograniczenia wiekowe:

  • Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM należy mieć ukończone 14 lat.
  • W przypadku kandydatów którzy nie ukończyli 18 roku życia, przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest przedstawieniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

 
 
Ograniczenia sprzętowe:
 
Prawo jazdy kategorii AM upoważnia do prowadzenia:
u Motorowerów – rozumianych jako:

- dwu lub trzy kołowe pojazdy zaopatrzone w silnik spalinowy, o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm 3 , lub też w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW. Maksymalna prędkość takiego pojazdu musi być konstrukcyjnie ograniczona do 45 km/h.
u Czterokołowców lekkich – rozumianych jako:
- pojazdy czterokołowe o masie własnej nieprzekraczającej 350 kg. Maksymalna prędkość takiego pojazdu musi być konstrukcyjnie ograniczona do 45 km/h.
 
Zakres kursu:
 
W ramach kursu dopuszczającego do przystąpienia do egzaminu na kat. AM, kandydat zobowiązany jest do odbycia:

  • 5 godzin zajęć z zakresu wiedzy teoretycznej
  • 1 godziny zajęć pierwszej pomocy
  • 5 godzin zajęć praktycznych


A także zakończenia z wynikiem pozytywnym:

  • egzaminu wewnętrznego z zakresu wiedzy teoretycznej
  • egzaminu wewnętrznego dotyczącego praktyki kierowania pojazdem

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo