A2

Prawo jazdy kategorii A2 pozwala dosiadać stosunkowo wiele z pośród już „ rasowych motocykli ”. Daje też szersze spektrum do wyboru interesującej nas maszyny. Wśród motocykli na kat. A2 znaleźć możemy przedstawicieli różnych typów jednośladów. Także prędkości jakie rozwijają motocykle na A2 są znacznie większe niż w przypadku poprzednich kategorii.
 
Ograniczenia wiekowe:

  •  Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A2 należy mieć ukończone 18 lat.

 
Ograniczenia sprzętowe:
Prawo jazdy kategorii A2 upoważnia do prowadzenia:

  • Motocykli – o mocy nie większej niż 35kW i stosunku mocy do masy własnej nie większym niż 0,2kW/kg. Z zastrzeżenim iż stosunek ten nie może być wynikiem wprowadzenia zmian w motocyklu o mocy przekraczającej dwukrotność wymaganej normy.  
  • Motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15kW

 
Zakres kursu:
W ramach kursu dopuszczającego do przystąpienia do egzaminu na kat. A2, kandydat zobowiązany jest do odbycia:

  • 30 godzin zajęć z zakresu wiedzy teoretycznej
  • 20 godzin zajęć praktycznych

A także zakończenia z wynikiem pozytywnym:

  • egzaminu wewnętrznego z zakresu wiedzy teoretycznej
  • egzaminu wewnętrznego dotyczącego praktyki kierowania pojazdem

WYBIERZ KATEGORIĘkategoria "A"
kategoria "B"
kategoria "C"
kategoria "D"


VMD Script logo